Improving the implementation of Film in Malaysia Incentive - FIMI

Bagi memacu semula pelaburan dalam sektor perfileman, Kerajaan telah menambah baik pelaksanaan insentif penerbitan filem di Malaysia (Film In Malaysia Incentive - FIMI)