Penambahbaikan pelaksanaan Insentif Penggambaran Filem di Malaysia (Film in Malaysia Incentive - FIMI)

Bagi memacu semula pelaburan dalam sektor perfileman, Kerajaan telah menambah baik pelaksanaan insentif penerbitan filem di Malaysia (Film In Malaysia Incentive - FIMI)