Permohonan Asing

Berusaha ke arah masa depan yang lebih baik dalam membantu dan menghasilkan produksi dan kandungan kreatif yang berkualiti.

Kelayakan Permohonan Asing

Permohonan FIMI boleh didapati bagi aktiviti-aktiviti berikut: Aktiviti Produksi atau Aktiviti Pos Produksi.

Kriteria #1

Syarikat Penerbitan Filem Asing menggunakan Malaysia sebagai lokasi penggambaran dan/ atau aktiviti pos produksi dan,

Kriteria #2

Co-produksi bersama penerbit filem di Malaysia (majoriti dimiliki oleh penerbit asing).

Kelayakan Perbelanjaan Produksi Malaysia - Minimum

  • Kelayakan Perbelanjaan Pengeluaran Malaysia (QMPE) daripada MYR 5 juta untuk produksi
    (termasuk pos produksi); atau
  • MYR 1.5 juta untuk aktiviti pos produksi sahaja (untuk produksi di dalam Malaysia)
  • Siri televisyen perlu membelanjakan sekurang-kurangnya MYR385,000 per jam
  • Permohonan hendaklah dikemukakan kepada FIMO sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh produksi

Carta Proses FIMI

Carta Proses Permohonan Asing

Lihat Garis Panduan
Bagi Permohonan
Domestik

Permohonan Domestik